Sök

Om sök

Sök ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Förutom lydnadsdelen så är syftet med sök som specialmoment att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Upplevelse av sök

Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans.

Källa:Brukshundklubben.se