Patrull

Om patrull

Patrull ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. Hunden ska spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor i ett begränsat område.
Patrull är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Träna patrull

Hund och förare med erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull. Föraren bör ha god kännedom om inlärning och möjlighet att ingå i en träningsgrupp.

Hunden blir säkrare på att markera och följa ett spår samt att arbeta med vind- och ljudmarkering. Föraren får utveckla sin förmåga att läsa sin hund.

​Källa:brukshundklubben.se