Nordic Style

Om Nordic Style

Nordic Style är en ny gren inom Svenska Brukshundklubben och är en internationell variant av nordiskt bruksarbete.
Med ett enat nordiskt förslag och gott samarbete med Frans Jansen, ordförande i FCI:s brukskommission, godkände FCI regelförslaget och tävlingsformen blev officiell 2012.

Tävlingsmomenten

Nordic Style skiljer sig från svenskbrukset genom att huvudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat och lydnadsprogrammet är betydligt kortare. Platsliggning sker i grupp utan skott, med dolda förare och under tre minuter.

​Källa: brukshundklubben.se