Fortsättningskurser

Här kan du läsa mer om våra fortsättningskurser. Observera att det inte är aktuella kurser, utan endast information för att du ska hitta den kurs som passar just dig och din hund!

Fortsättningskurs Allmänlydnad
6 tillfällen

Förkunskaper: Valp- och/eller grundkurs
För vem? Passar hundar från ca 1 år och uppåt

Allmänlydnadspasset är ett rekommenderat utbildningsprogram från Svenska Brukshundklubben och är en fortsättningskurs för dig som tidigare gått valp- och/eller grundkurs. 

Under kursen tränas olika moment, som vid slutprovet bedöms enligt kriterierna 
Mycket väl genomfört = hunden utför momenten utan hjälp från föraren.
Väl genomfört = hunden utför momentet med viss hjälp från föraren
Behöver träna mer = hunden utför ej momentet trots upprepad hjälp från föraren

Med störning menas att hunden utsätts för olika typer av retningar som den reagerar på i form av människor, hundar, fotbollar eller liknande.

Moment i allmänlydnadspasset:

Kvarsittande med störning 1-2 minuter
Möte med hundar på stig eller gångväg
Sitta tyst i bil med störning
Gå fint vid sidan eller bakom
Hantering/visitation
Inkallning utan störning
Inkallning med störning
Stoppkommando
Passivitetskontroll
Nosaktivering
Valfritt moment


Rallylydnad Fortsättning 6 tillfällen

Förkunskaper: God allmänlydnad + Nybörjarkurs
Passar: Alla hundar och förare

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana.

Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar.

Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras.


Spårkurs

Förkunskaper: Valp- och/eller grundkurs
För vem? Passar alla hundar

Att spåra med sin hund är både intressant och roligt, som förare får man en upplevelse av vilket fantastiskt luktsinne hunden har.

Hunden får jobba med sina ursprungliga instinkter som handlar om att spåra efter ett byte. 
Inom bruks kan du tävla i spår men det är också en härlig sysselsättning för familjehunden.