2019-05-12 Linda & Quid tävlar rallylydnad

Ditt namn
Linda Eskfeldt

Hundens uppgifter
Billowhiz Wily Wizard

Datum då ni tävlade
2019-05-12

Tävlingsplats
Melleruds BHK

Tävlingsgren Rally
Avancerad klass

Resultat
52p + 76p

Kommentera gärna: